Skip to content

Logofobia

Logofobia, czyli strach/lęk przed mówieniem bywa wspólnym mianownikiem wielu zaburzeń komunikacji językowej. Logofobia jest szczególnym objawem lęku komunikacyjnego, który pojawia się w różnej skali i jest związany z mową w różnych okolicznościach. Objawia się on unikaniem w relacjach społecznych nawiązywania komunikacji werbalnej: dialogu, wypowiedzi, inicjowania rozmowy, czy dyskusji lub formułowania wypowiedzi do grupy słuchaczy. 

Osoby z problemami komunikacji językowej, również dzieci, które mają świadomość problemu nierzadko unikają mówienia, gdyż wielokrotne reakcje innych osób, nawet te wyobrażone, budzą ich lęk, a z czasem problem urasta do miana fobii.

Rejestracja wizyty

telefonicznie:

lub on-line:

Kalendarz rozwoju mowy dziecka

Sprawdź nasz kalendarz rozwoju mowy dziecka! Może być bardzo pomocny we wstępnej ocenie kompetencji językowych. Zwróć także uwagę na czas wystąpienia ewentualnych problemów z mową oraz zaburzeń komunikacji.
POLECAMY