Skip to content

Pomagamy dzięki wiedzy i doświadczeniu

Punkt terapii jąkania i zaburzeń komunikacji językowej.

Punkt terapii jąkania i zaburzeń komunikacji językowej działa przy Poradni Psychologiczno – Logopedycznej NEOLOGOPEDIA w Łodzi i jest pierwszą w centralnej Polsce wyspecjalizowaną placówką zajmującą się zaburzeniami komunikacji językowej.

W naszej placówce pomagamy już najmłodszym dzieciom, a także młodzieży z zaburzeniami komunikacji werbalnej w osiąganiu sprawności językowej. Prowadzimy terapie indywidualne i grupowe. Wspólnie z rodzicami budujemy relacje wspomagające rozwój komunikacji dziecka.

Jako zespół stale zdobywamy umiejętności i nieustannie poszerzamy wiedzę. Pragniemy by nasi podopieczni dzięki efektywnej terapii mogli bez przeszkód rozwijać się i czerpać radość z satysfakcjonujących relacji międzyludzkich.

Serdecznie zapraszamy!

Nasze atuty

Infrastruktura

Nasza infrastruktura spełnia standardy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

O mnie

Drodzy Rodzice!

Nazywam się Joanna Just i jestem logopedą – specjalistą zaburzeń komunikacji językowej oraz certyfikowanym terapeutą jąkania. Od lat zajmuję się terapią dzieci i młodzieży zmagającej się z zaburzeniami komunikacji werbalnej.

Trafiają do mnie już najmłodsze dzieci, te których rodziców niepokoi opóźniony rozwój mowy, jak i te starsze, w wieku przedszkolnym i szkolnym, które mają problemy między innymi z jąkaniem, mową bezładną, mutyzmem, SLI, afazją.  W mojej praktyce kieruję się wiedzą opartą na dowodach, czyli najnowszych badaniach naukowych (EBT – Evidence Based Therapy)

W swoim portfolio posiadam świadectwa, dyplomy i certyfikaty potwierdzające nabyte wykształcenie. Najważniejsze z nich to wydane przez: Uniwersytet Łódzki, Państwową Wyższą Szkołę Filmową i Teatralną w Łodzi, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi, Akademię Humanistyczną w Łodzi, University of Texas w Austin USA, Polski Uniwersytet Wirtualny, Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie.

Skuteczna terapia zaburzeń komunikacji werbalnej wymaga interdyscyplinarnego podejścia, a także nieustannego aktualizowania wiedzy, gdyż wciąż pojawiają się nowe możliwości terapii. Dlatego szczególnie ważne są dla mnie dodatkowe umiejętności, które zdobywam na kursach i szkoleniach, a także seminariach i konferencjach. Wymienię te, bez których nie wyobrażam sobie dziś diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji. 

 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (uprawnienia diagnostyczne)
 • Psychologia kliniczna (akademickie świadectwo ukończenie kursu doszkalającego)
 • Diagnoza logopedyczna małego dziecka, przedszkolaka i ucznia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny w aspekcie oddziaływań interdyscyplinarnych
 • Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna – Zaburzenia płynności mowy Teoria i Praktyka
 • Terapia ręki I i II stopień
 • Metoda wystukiwania sylab jako skuteczny sposób uzyskiwania płynności mówienia w terapii jąkania
 • Wczesna profilaktyka i opieka logopedyczna nad dzieckiem od poczęcia do 6 roku życia
 • Ogólnopolska konferencja Zagubione w milczeniu. Mutyzm wybiórczy i inne zaburzenia lękowe u dzieci. Objawy, diagnoza oraz terapia.
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy
 • Karta oceny języka dziecka, afazja – diagnoza dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • EEG Biofeedback kurs
 • Grafomotoryka dziecka na progu edukacji
 • Terapia poznawczo – behawioralna
 • Mindfulness – trening uważności
 • Dziecko z dysleksją w szkole
 • Integracja sensoryczna

w/w certyfikaty i świadectwa zostały wydane przez uczelnie wyższe lub instytucje posiadające uprawnienia do prowadzenia szkoleń zgodnie z wymogami MEN.

Serdecznie zapraszam na konsultacje.

Rejestracja wizyty

telefonicznie:

lub on-line: