Skip to content

Opóźniony rozwój mowy (ORM)

Zaburzenia komunikacji językowej u małych dzieci są zawsze ważnym wskaźnikiem rozwoju. Często słyszymy od zaniepokojonych rodziców: dwulatek jeszcze nie mówi, trzylatek nie mówi lub dziecko mówi bardzo mało. Stwierdzając opóźniony rozwój mowy (ORM) w odniesieniu do normy należy podkreślić, iż jest to jedynie wstępne rozpoznanie. Opóźniony rozwój mowy stwierdzamy, gdy zasób słów lub rozwój kompetencji językowych jest nieadekwatny do wieku dziecka, a jednocześnie nie obserwujemy innych zaburzeń rozwoju psychoruchowego i co ważne słuch fizyczny dziecka jest prawidłowy.

W przypadku opóźnionego rozwoju mowy już po kilku spotkaniach stymulacja rozwoju mowy przynosi pierwsze efekty. W przypadku, gdy nie widzimy postępów wskazana jest pogłębiona diagnoza wyjaśniająca przyczyny zaburzonego rozwój mowy.

Konsultacja logopedyczna rozwoju mowy wskazana jest w przypadku, gdy dziecko nie mówi, mówi bardzo mało, mówi we własnym języku, gdy mowa jest niezrozumiała lub mówiło i przestało mówić. Należy również podkreślić, iż konsultacja wskazana jest również, gdy mamy wrażenie, iż dziecko nie rozumie kierowanych do niego słów, a nawet nie reaguje na imię.

Rejestracja wizyty

telefonicznie:

lub on-line:

Kalendarz rozwoju mowy dziecka

Sprawdź nasz kalendarz rozwoju mowy dziecka! Może być bardzo pomocny we wstępnej ocenie kompetencji językowych. Zwróć także uwagę na czas wystąpienia ewentualnych problemów z mową oraz zaburzeń komunikacji.
POLECAMY