Skip to content

Dla rodziców

Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci

Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci z roku na rok stają się coraz częstszym i trudniejszym problemem do rozwiązania. Zaburzenia te obejmują szereg złożonych problemów o zróżnicowanej etiologii, jednak ich wspólnym mianownikiem są trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy i języka.

 

Kalendarz rozwoju mowy dziecka

Sprawdź nasz kalendarz rozwoju mowy dziecka! Może być bardzo pomocny we wstępnej ocenie kompetencji językowych. Zwróć także uwagę na czas wystąpienia ewentualnych problemów z mową oraz zaburzeń komunikacji.
POLECAMY

Jąkanie

Jąkanie jest zaburzeniem płynności mówienia. Problem pojawić się może już w okresie wczesnego dzieciństwa, między 2 a 6 rokiem życia.

Zobacz więcej »

Mutyzm

Jeżeli dziecko konsekwentnie nie rozmawia z wybranymi osobami lub milczy w pewnych sytuacjach społecznych, choć wiemy, że (np. w domu) mówi poprawnie i swobodnie, możemy podejrzewać mutyzm.

Zobacz więcej »

SLI

Dzieci z SLI charakteryzuje wolniejsze tempo rozwoju mowy i zwykle towarzyszą im wielorakie trudności w posługiwaniu się językiem.

Zobacz więcej »

Logofobia

Logofobia, czyli strach/lęk przed mówieniem bywa wspólnym mianownikiem wielu zaburzeń komunikacji. Logofobia jest szczególnym objawem lęku komunikacyjnego, który pojawia się w różnej skali i jest związany z komunikacją werbalną.

Zobacz więcej »