Skip to content

Diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej

Jąkanie, opóźniony rozwój mowy, mutyzm, afazja, SLI

Nasza oferta

Zajmujemy się diagnozą i terapią zaburzeń komunikacji językowej tj.  jąkania, mowy bezładnej (giełkot), specyficznych zaburzeń rozwoju językowego (SLI), mutyzmu, logofobii, afazji i opóźnionego rozwoju mowy (ORM). Pomagamy już najmłodszym dzieciom, a także młodzieży do 15 roku życia. Prowadzimy, terapie indywidualne, zajęcia grupowe oraz konsultacje z rodzicami.

Stosowane w naszej placówce metody pracy i techniki terapeutyczne oparte są na interdyscyplinarnym podejściu, nowoczesnej diagnostyce problemu, a przede wszystkim na wiedzy opartej na badaniach naukowych (EBT). Naszym celem jest skuteczna pomoc pacjentom w uzyskaniu sprawności komunikacyjnej w możliwie najkrótszym czasie.

Oferujemy

Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci

Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci z roku na rok stają się coraz częstszym i trudniejszym problemem do rozwiązania. Zaburzenia te obejmują szereg złożonych problemów o zróżnicowanej etiologii, jednak ich wspólnym mianownikiem są trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy i języka.

Jąkanie

Jąkanie jest zaburzeniem płynności mówienia. Problem pojawić się może już w okresie wczesnego dzieciństwa, między 2 a 6 rokiem życia.

Więcej »

Mutyzm

Jeżeli dziecko konsekwentnie nie rozmawia z wybranymi osobami lub milczy w pewnych sytuacjach społecznych, choć wiemy, że (np. w domu) mówi poprawnie i swobodnie, możemy podejrzewać mutyzm.

Więcej »

Opóźniony rozwój mowy (ORM)

Opóźniony rozwój mowy stwierdzamy, gdy zasób słów lub rozwój kompetencji językowych jest nieadekwatny do wieku dziecka, a jednocześnie nie obserwujemy innych zaburzeń rozwoju psychoruchowego.

Więcej »

SLI

Dzieci z SLI charakteryzuje wolniejsze tempo rozwoju mowy i zwykle towarzyszą im wielorakie trudności w posługiwaniu się językiem.

Więcej »

Afazja dziecięca

Symptomy afazji dziecięcej ujawniają się już w pierwszych latach życia dziecka jako dysfazja, czyli trudności w nabywaniu mowy i języka.

Więcej »

Logofobia

Logofobia, czyli strach/lęk przed mówieniem bywa wspólnym mianownikiem wielu zaburzeń komunikacji. Logofobia jest szczególnym objawem lęku komunikacyjnego, który pojawia się w różnej skali i jest związany z komunikacją werbalną.

Więcej »

Rejestracja wizyty

telefonicznie:

lub on-line: